قائم مقام سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی گفت: قانون تاسیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی، پس از گذشت نزدیک به 30 سال از تصویب، نیاز به اصلاح ...