طی حکمی از سوی وزیر اقتصاد، علیرضا صالح معاون اسبق سازمان برنامه و بودجه کشور به سمت رئیس سازمان خصوصی‌سازی منصوب شد. ...