گروه فرهنگ و هنر: سریال «بازی تاج و تخت» در مراسم اهدای جوایز امی هنرهای خلاق 10 جایزه گرفت. ...