ویدیو/ حضور زنان در ورزشگاهها اجرایی شد؟/سخنگوی دولت توضیح می دهد ...