رئیس صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران با اشاره به اجرای دوره پسا فن با همکاری صندوق نوآوری و شکوفایی برای امکان حضور و فعالیت دانشجویان فارغ‌التحصیل ...