نمایندگان اوزان 60 و 130 کیلوگرم ایران با کسب سومین پیروزی ضمن راه‌یابی به نیمه نهایی قهرمانی جهان موفق به کسب سهمیه المپیک 2020 توکیو برای کشتی فرنگی ...