دکتر تیم نفت مسجد سلیمان درباره مصدومیت بازیکن این تیم صحبت کرد. ...