محمد هادی ساروی در مصاف با حریف ترکیه‌ای خود مغلوب شد و از دور رقابت‌های کشتی فرنگی قهرمانی جهان کنار رفت. ...