سفیر و نماینده دائم کشورمان در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در شصت و سومین کنفرانس عمومی آژانس معاون رئیس کنفرانس از گروه خاورمیانه و جنوب آسیا «مزا» ش ...