رئیس سازمان انرژی اتمی کشورمان در شصت‌وسومین کنفرانس عمومی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت: یک اتفاق نظر وسیع میان تمامی دولت های عضو وجود دارد و آن ا ...