سرآسیابی:ماهیت باشگاه ماشین‌سازی، بزرگ‌ترین علامت سوال است! ...