پیشکسوت آبی پوشان با اشاره به دو تصمیم تاثیرگذار داور در بازی استقلال مقابل نفت مسجد سلیمان بیان داشت: اشتباهات داور روی نتیجه بازی تاثیر داشت. ...