حاج قربانعلی فرخزاد پنج کلاس سواد دارد. 446 میلیون‌ و پنج‌هزار و 332 دلار ارز دولتی چهارهزارو 200 تومانی از بانک مرکزی می‌گیرد و 201 میلیون دلار از ای ...