گزارش تصویری اختصاصی؛ نفت مسجد سلیمان 1-1 استقلال ...