گزارش تصویری؛ والیبال قهرمانی مردان آسیا؛ ایران 1-3 استرالیا ...