سادیو مانه، ستاره سنگالی لیورپول در مورد درگیری با محمد صلاح توضیح داد. ...