بر اساس آمار گمرک در سال 97 بالغ بر 12 تن کلاه گیس از 4 کشور جهان وارد ایران شده است. ...