اینتر توانست با شکست اودینزه سومین پیروزی پیاپی‌اش را در سری‌آ کسب کند. ...