سنگربان تیم لسترسیتی در تمرینات این تیم با حرکات نمایشی موفق به گلزنی شد که این اقدام او تحسین همبازیانش را به دنبال داشت. ...