انباربزرگ محموله کالای قاچاق لوازم خانگی که شامل70 دستگاه کامیون به ارزش 250میلیاردتومان بوده است، در پارکینگ مرکز تجاری خلیج‌فارس واقع در سه‌راه امین ...