روزنامه اینترنتی رای الیوم در مطلبی نوشت سیاست آمریکا در قبال منطقه شکست‌خورده است و این کشور در مقابل ایران بازنده است. ...