پس‌لرزه‌های برکناری جان بولتون از سمت مشاور امنیت ملی کاخ سفید همچنان ادامه دارد و تحلیل‌ها و گزارش‌های مختلفی درباره ریشه ... ...