انتشار خبر تولد کشوری جدید به نام پادشاهی کوه زرد (مملکة الجبل الأصفر) در سرزمینی میان مصر و سودان، همه را شگفت‌زده کرده است. ...