در حال حاضر 6 ماه از سال جاری مانده و وزیر صنعت در تکلیفی به یکی از شرکت های خودروساز اعلام کرده تا پایان امسال 3 محصول جدید وارد ... ...