همه چیز از صحبت‌های محمدحسن انصاری‌فرد، مدیر جدید باشگاه سرخ‌ها آغاز شد. البته شاید هم خیلی زودتر از اظهارات فتحی، مدیر آبی‌ها شروع شد و در همین راستا ...