رئیس پیشین فدراسیون کشتی گفت: اخیراً دیدم رئیس جدید فدراسیون گفته 50 میلیارد بدهی داریم و همه بیایند پول بدهند و... آقا مگر نه اینکه شما را می‌آورند ت ...