مدیرعامل شرکت نمایشگاه بین‌المللی تهران با بیان اینکه 400 میلیون نفر در 14 کشور همسایه مصرف کننده حوزه نان هستند، گفت: در شرایط کنونی باید در هر حوزه‌ ...