شاید یک خودروی هیبریدی دیگر موضوع چندان جذاب و جدیدی برای این روزها نباشد! اما در رابطه با سیان نمی توانیم همه چیز را معمولی بدانیم! زیرا لامبورگینی ب ...