نبرد استقلال با یک پرسپولیسی قبل از دربی/ بازی بزرگ در اصفهان ...