این پهپاد از نوع ایتان Heron TP بود که بر فراز شهرک العدیسه در جنوب لبنان به پرواز درآمده بود اما با آتش پدافند هوایی مقاومت اسلامی لبنان سرنگون شد. ...