نماینده دائم فرانسه در سازمان ملل متحد گفت: در وهله اول فرانسه در قالب سه کشور اروپایی به سختی تلاش می کند تا برجام اجرایی و حفظ شود. ...