ترامپ: جان بولتون سد راه من بود/ رند پال: ترامپ می‌خواهد به این جنگ‌ها پایان دهد ...