عضو کمیسیون «کشاورزی، آب و منابع طبیعی» مجلس گفت: قانون صراحتا عنوان می‌کند که ما باید نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی را برابر نرخ تورم سالانه ارزیاب ...