قیمت برخی از خودرو‌های پر مخاطب ایرانی نسبت به دیروز با کاهش 500 هزار تومانی همراه است. ...