در دهه 1980، ارتش ایالات متحده از گلوله های توپخانه ای جدیدی با کاربرد دوگانه که به اختصار DPICM نامیده می شدند رونمایی کرد. این گلوله ها در واقع همان ...