قیمت ارزان ترین خودروهای بازار در آخرین روز هفته با کاهش مواجه شد. ...