سفیر جدید آمریکا در سازمان ملل کار خود را در این سازمان بین‌المللی آغاز کرد. ...