«انجام ورزش‌هایی مانند فوتبال یا تنیس در آخر هفته یا اعمال فشار بیش از حد به بدن در باشگاه می‌تواند با تجربه دردهای عضلانی طی روزهای بعد همراه باشد.» ...