عضو هیات مدیره باشگاه استقلال گفت:حضور در آسیا به جای استقلال خواب و رویا است و ما مثل برخی باشگاه ها به بانک ها 1500 میلیارد بدهی بانکی نداریم. ...