جلیل مالکی استادیار دانشکده حقوق و وکیل دادگستری در یادداشتی از رییس قوه قضائیه خواست که از «برگزاری غیرضرور آزمون مرکز مشاوران» جلوگیری و آیین‌نامه اجرایی این مرکز (مصوب رییس پیشین قوه قضاییه) را لغو ...