یک منبع که نخواست نامی از او فاش شود گفت: «بولتون جدا از دیگر اعضای کاخ سفید فعالیت می‌کرد.» به گفته او، بولتون در نشست‌ها شرکت نداشته و «برنامه‌های خ ...