BioWin محصول شرکت EnviroSim یک نرم افزار شبیه‌سازی فرآیندهای تصفیه فاضلاب است که مدل‌های فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی را یکدیگر ادغام کرده است. از این نرم افزار برای طراحی، به‌روزرسانی و بهینه‌سازی تصف ...