پنتاگون در حال تهیه فهرستی از کمپانی‌های مرتبط با ارتش چین به عنوان بخشی از تلاش دولت واشنگتن برای ب ...