هیگواین: به خاطر دخترم پیراهن شماره 21 یوونتوس را انتخاب کردم؛ رونالدو کامل‌تر از قبل شده است ...