اورا خطاب به دنیل جیمز: سن اهمیتی ندارد بلکه نشان دادن عشق و شور به پیراهن منچستریونایتد مهم است ...