با حکم محمد مهدی طهرانچی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی، دکتر سید احمد شهیدی به عنوان سرپرست جدید دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین الملل آیت‌الله آملی منصوب شد. ...