این روزها بار دیگر علی دایی تبدیل به سوژه یک رسانه‌های دنیا شده است؛ اما سوژه جدید با قبلی‌ها کمی تفاوت دارد. نه بحث سایپا و حقوق های عقب‌افتاده مطرح ...