مهدی طارمی به دلیل مصدومیت دیدار بعدی تیمش را از دست داد. ...