رئیس‌جمهوری برزیل به‌زودی فعالیت‌های سیاسی خود را از سر خواهد گرفت. ...