در نامه‌ای از سوی وزیر میراث فرهنگی مراتب ثبت اثر طبیعی تونل برفی ازنا به استاندار لرستان ابلاغ شد. ...